Оглас за продају трске уз канале ХС ДТД налази се у прилогу.