Пораст температура услед којих се топи снег  у сливовима банатских водотока, али и обилније падавине у протеклом периоду проузроковале су пораст водостаја на банатским рекама. Од јутрос се мере редовне одбране од поплава спроводе на укупно 70 километара Нере, Брзаве и Тамиша. Достизање границе када би требало увести ванредну одбрану од поплава се не очекује, а самим тим ни проблеми у брањеном подручју. На насипима где је уведена одбрана организована су дежурства у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.