Porast temperatura usled kojih se topi sneg  u slivovima banatskih vodotoka, ali i obilnije padavine u proteklom periodu prouzrokovale su porast vodostaja na banatskim rekama. Od jutros se mere redovne odbrane od poplava sprovode na ukupno 70 kilometara Nere, Brzave i Tamiša. Dostizanje granice kada bi trebalo uvesti vanrednu odbranu od poplava se ne očekuje, a samim tim ni problemi u branjenom području. Na nasipima gde je uvedena odbrana organizovana su dežurstva u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava.