На водомеру код Јаше Томића водостај Тамиша  синоћ је достигао 560 цм. Од синоћ у 20 часова  бележи се његово благо опадање, па је јутрос на том локалитету измерено 546 цм. Ови водостаји иако високи не би требало да угрозе брањено подручје, али је делимично поплављен пут Томашевац  – Ботош код уставе „Томашевац“. Плављење тог пута при високим водостајима Тамиша уобичајена је појава и у складу се са пројектованим режимом рада уставе „Томашевац“. Редовна одбрана од поплава која подразумева дежурства и свакодневни обилазак терена у складу са преедвиђеним плановима, спроводи се на око шездесетак километара леве и десне обале Тамиша од државне границе са Руминијом до Сечња.

Редовна одбрана од поплава на Тамишу проглашава се када водостај код Јаше Томића достигне 340, а ванредна при водостајима преко 600 центиметара.

Редовна одбрана на Нери и Брзави укинута је јутрос.