Промоција публикације посвећене Парку природе Бељанска барa одржана је данас у Покрајинском заводу за заштиту природе. О публикацији су говорили покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, директорка Покрајинског завода за заштиту природе др Биљана Пањковић, председник Општине Србобран Зоран Младеновић, бивша председница Парка Ломбард у долини Тачино у Италији др Милена Бертани, координатор Парка природе Бељанска бара Владимир Добретић и шеф Одељења за бригу о заштићеним подручјима у ЈВП Воде Војводине Миланка Мишковић.

У стручно-едукативној публикацији Бељанска бара представљена је природна баштина овог подручја, а указује се и на потенцијал за развој локалне заједнице кроз одрживи еко-туризам, те програме едукације и рекреације.