Накнада за одводњавање, као најважнији приход из којег се финансира функционисање и одржавање водопривредног  система у Војводини, требало би и даље да  остане строго наменски приход, закључено је на данашњем састанку Секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарство, са представницима свих  водопривредних предузећа на подручју покрајине и ЈВП Воде Војводине.  Састанак је одржан после најава да ће  у новом Закону о накнадама, који је у припреми,  све накнаде бити  буџетски приход и сливати се  на једно место. Поучени  искуствима из блиске прошлости, а поготово поплавама које су прошле године захватиле Србију,  представници војвођанске водопривреде сматрају да та средства морају остати строго наменска. У супротном, водопривредни систем у Војводини, без којег живот у покрајини не би био могућ, врло брзо би био урушен.

У Удружењу водопривредних предузећа Војводине такође сматрају да се у предстојећој трансформацији водопривредних предузећа (већина су и даље друштвена) мора водити рачуна о специфичностима ове делатности у Војводини. На састанку је као лош пример наведена приватизација већине водопривредних предузећа на подручју Србије, без Војводине, што је за последицу имало поплаве и велике проблеме током прошле године. Војвођанска водопривреда се и поред рекордног водостаја Саве и велике количине падавина са свим тим ипак успешно изборила.

Састанку су између осталих присуствовали Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки, директор ЈВП Воде Војводине, Мирко Аџић и већина директора водопривредних предузећа са подручја покрајине.