Zahvaljujući zajedničkim ulaganjima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstsvo i lokalnih samouprava, za uređenje i čišćenje kanalske mreže na području Vojvodine biće uloženo više od milijardu dinara. Radovi koji će se izvoditi na kanalskoj mreži na području 40 vojvođanskih gradova i opština poboljšaće funkcionalnost sistema za odvodnjavanje i sprečiti zadržavanje vode na poljoprivrednom zemljištu. Najviše novca, oko 500 miliona dinara biće uloženo u sisteme za odvodnjavanje na području Banata, gde je kanalska mreža i najgušća. Na podrućju Bačke izvešće se radovi vredni 420 miliona, dok se radovi na području Srema procenjuju na oko 115 miliona dinara. Po ovom sistemu sufinansiranja pokrajina obezbeđuje 60, a lokalne samouprave 40 % potrebnih sredstava.

Stručne službe JVP Vode Vojvodine pripremaju tendersku dokumentaciju za javne nabavke, a radovi će početi kada procedure budu gotove i ugovori sa izvođačima potpisani.