Захваљујући заједничким улагањима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарстсво и локалних самоуправа, за уређење и чишћење каналске мреже на подручју Војводине биће уложено више од милијарду динара. Радови који ће се изводити на каналској мрежи на подручју 40 војвођанских градова и општина побољшаће функционалност система за одводњавање и спречити задржавање воде на пољопривредном земљишту. Највише новца, око 500 милиона динара биће уложено у системе за одводњавање на подручју Баната, где је каналска мрежа и најгушћа. На подрућју Бачке извешће се радови вредни 420 милиона, док се радови на подручју Срема процењују на око 115 милиона динара. По овом систему суфинансирања покрајина обезбеђује 60, а локалне самоуправе 40 % потребних средстава.

Стручне службе ЈВП Воде Војводине припремају тендерску документацију за јавне набавке, а радови ће почети када процедуре буду готове и уговори са извођачима потписани.