Sanacija ustave i crpne stanice Bosut, na istoimenoj reci, koje su tokom prošlogodišnje odbrane od poplava u Sremu ozbiljno oštećene, počeli su pre nedelju dana. Ukupna vrednost građevinskih, elektro i mašinskih radova procenjena je na skoro 47 miliona dinara.

Trenutno se saniraju oštećenja korita izlivnog kanala nizvodno od crpne stanice. Do sada je srušen i uklonjen stari obalni zid. Materijal kojim je bilo obloženo korito zamenjen je novim kvalitetnijim. U toku je nabavka kamena za izradu obloge koja će potom biti postavljena duž celog korita, a saniraće se i oštećenja obale reke Bosut. Po završetku građevinskih, uslediće mašinski i elektro radovi koji između ostalog podrazumevaju remont crpnih agregata i servis svih šest elektromotora.

Ovaj objekat veoma je važan za vodoprivredu, jer ne samo što štiti Vojvodinu i Hrvatsku od visokih vodostaja Save i Bosuta, već služi i za održavanje potrebnog nivoa Bosuta za navodnjavanje. Vodni režim na Bosutu, koji se reguliše ustavom i crpnom stanicom Bosut, važan je i za razvoj i održanje živog sveta u ovoj reci.

Radovi bi trebalo da budu gotovi u roku od tri meseca, a izvodi ih VDP „Hidrosrem“, Sremska Mitrovica.