Редовно одржавање хидрауличне и хидромашинске опреме бране на Тиси, започето је током јула и трајаће наредна четири месеца. Укупна вредност свих послова процењеан је на око 14 милиона динара.

Након припремних радова који су завршени, на реду је замена дотрајалих делова и потрошног машинског материјала, након чега ће бити урађена антикорозивна заштита делова и опреме.

На овом, најбитнијем објекту на ХС ДТД, у последњих 10 година ремонтована су три преливна поља, а 2007. године и сама преводница. У оквиру планираног редовног одржавања сваке две године требало би урадити ремонт по једном преливног поља, али због недостатка средстава није увек могуће испоштовати планове.

Радове изводи конзорцијум који преводи ДВП „Тамиш – Дунав“ Панчево.