Radovi na uređenju kanalske mreže na teritoriji Opštine Bela Crkva iz programa sufinansiranja lokalnih samouprava i pokrajine, vredni blizu 48 miliona dinara, okončani su. Ovi radovi izvedeni su na teritorijama katastarskih opština Dupljaja, Banatska Subotica, Kruščica i Grebenac, a doprineće boljem funkcionisanju odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Najviše novca – 25 miliona dinara, uloženo je u uređenje oko dva kilometra kanala u Grebencu. Izvedeni su opsežni radovi na uklanjanju drvne vegetacije i rastinja, izmuljenju i razastiranju mulja i izradi propusta, nakon čega je ponovo formirano korito kanala.

U radove na kanalskoj mreži u ataru Dupljaje uloženo je 9,8 miliona, Banatske Subotice 10,3 miliona, a Kruščice 2,7 miliona dinara.