Радови на уређењу каналске мреже на територији Општине Бела Црква из програма суфинансирања локалних самоуправа и покрајине, вредни близу 48 милиона динара, окончани су. Ови радови изведени су на територијама катастарских општина Дупљаја, Банатска Суботица, Крушчица и Гребенац, а допринеће бољем функционисању одводњавања пољопривредног земљишта.

Највише новца – 25 милиона динара, уложено је у уређење око два километра канала у Гребенцу. Изведени су опсежни радови на уклањању дрвне вегетације и растиња, измуљењу и разастирању муља и изради пропуста, након чега је поново формирано корито канала.

У радове на каналској мрежи у атару Дупљаје уложено је 9,8 милиона, Банатске Суботице 10,3 милиона, а Крушчице 2,7 милиона динара.