У току су опсежни радови на уређењу каналске мреже на територију за коју је задужено Водопривредно предузеће Западна Бачка, Сомбор, вредни укупно око 74 милиона динара. Током ових радова биће уређено више од 200 километара каналске мреже, а поред кошења, тарупирања и земљаних радова, планиране су санације на појединим пропустима.

Захваљујући овим радовима, биће побољшано одводњавање са пољпривредног земљишта на територији општина Сомбор, Апатин и Оџаци. За радове на територији Сомбора предвиђено је око 29 мкилиона, на територији Оџака скоро 27 милиона, а на територији Апатина 18 милиона динара.