U toku je pošumljavanje oko sedam hektara zemljišta na levoj obali kanala Vrbas-Bezdan, kod prevodnice Vrbas. Na ovoj lokaciji biće zasađeno oko 3.000 stabala evro-američke topole iz rasadnika JVP „Vode Vojvodine“. Prema planu za ovu godinu, tokom jeseni je predviđeno i sađenje stabala pored kanala u Bačkom Monoštoru, Baču, Somboru, Doroslovu i Melencima, odnosno, pošumljavanje oko 20 hektara zemljišta.