У току је пошумљавање око седам хектара земљишта на левој обали канала Врбас-Бездан, код преводнице Врбас. На овој локацији биће засађено око 3.000 стабала евро-америчке тополе из расадника ЈВП „Воде Војводине“. Према плану за ову годину, током јесени је предвиђено и сађење стабала поред канала у Бачком Моноштору, Бачу, Сомбору, Дорослову и Меленцима, односно, пошумљавање око 20 хектара земљишта.