Ovogodišnje poribljavanje na ribolovnim vodama datim na upravljanje JVP „Vode Vojvodine“ nastavljeno je u zaštićenim prirodnim područjima Jegrička i Beljanska bara. Vode Parka prirode „Beljanska bara“ poribljene su ovih dana sa 600 kilograma jednogodišnje šaranske mlađi, a Jegrička sa 700 kilograma.