У великој сали ЈВП „Воде Војводине“ одржано је предавање „Прикупљање и обрада лидарских података у геодезији и хидротехници“. Реч је о примени нових технологија у области ГИС-а.

Корисницима ЈВП „Воде Војводине“ омогућено је пре месец дана да путем географског информационог система (ГИС) добију податке о водним ресурсима и водопривредним објектима у Војводини. У овом тренутку, корисници могу добити основне информације о каналској мрежи, те црпним станицама, преводницама и уставама.

Предавачи су били родоначелник ГИС-а у Србији, професор, Тоша Нинков, професор Срђан Колаковић и дипломирани инжењер геодезије, Алексадар Милосављевић.