Током 2015. године из каналске мреже Хидросистема ДТД извађено је око 260 хиљада кубика муља, а у рад пловних багера у овој години уложено je око 95 милиона динара. Од марта до децембра вађен је муљ на четири локалитета, сви планирани радови у целости су завршени за ову годину.

Пловни багер „Дунав“ је на каналу Нови Бечеј – Богојево, код места Каравуково, извадио 81 хиљаду кубика муља, док је код места Богојево извађено 76 хиљада кубика. Други пловни багер, „Лала“, радио је на каналу Пригревица – Бездан, и код самог места Бездан извадио 42 хиљаде кубика муља. Друга локација на којој је овај багер измуљивао је канал Врбас – Бездан код Сомбора, где је извађено 65 хиљада кубика.

Сви ови радови део су редовног одржавања каналске мреже и омогућавају нормално функционисање система, пловидбу, наводњавање, одводњавање, све у зависности од намене канала. Такође, вађење муља доприноси пријатнијем изгледу канала и чини живот крај воде и на води угоднијим.