Tokom 2015. godine iz kanalske mreže Hidrosistema DTD izvađeno je oko 260 hiljada kubika mulja, a u rad plovnih bagera u ovoj godini uloženo je oko 95 miliona dinara. Od marta do decembra vađen je mulj na četiri lokaliteta, svi planirani radovi u celosti su završeni za ovu godinu.

Plovni bager „Dunav“ je na kanalu Novi Bečej – Bogojevo, kod mesta Karavukovo, izvadio 81 hiljadu kubika mulja, dok je kod mesta Bogojevo izvađeno 76 hiljada kubika. Drugi plovni bager, „Lala“, radio je na kanalu Prigrevica – Bezdan, i kod samog mesta Bezdan izvadio 42 hiljade kubika mulja. Druga lokacija na kojoj je ovaj bager izmuljivao je kanal Vrbas – Bezdan kod Sombora, gde je izvađeno 65 hiljada kubika.

Svi ovi radovi deo su redovnog održavanja kanalske mreže i omogućavaju normalno funkcionisanje sistema, plovidbu, navodnjavanje, odvodnjavanje, sve u zavisnosti od namene kanala. Takođe, vađenje mulja doprinosi prijatnijem izgledu kanala i čini život kraj vode i na vodi ugodnijim.