На основу Конкурса за уступање на коришћење делова риболовног подручја на територији АПВ, који је расписао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, донета је одлука којом се ЈВП „Воде Војводине“ као риболовна вода уступа и део Дунава од моста у Бачкој Паланци до моста код Бешке, укупне дужине 64 километра. Раније је риболовно подручје на Дунаву, којим је управљало ЈВП „Воде Војводине“ обухватало део од Бачке Паланке до Богојева.

ЈВП „Воде Војводине“, на управљање је као и у претходном периоду дата  каналска мрежа Дунав Тиса Дунав, Акумулација „Чонопља“, водотоци Бегеј, Златица и Караш. Риболовне воде корисницима су дате на управљање на десет година.

Дистрибуција риболовних дозволе за ову годину очекује се у наредних десетак дана.