Стање на одбрамбеној линији на реци Сави данас готово је неизмењено у односу на јучерашњи дан. Мере редовне одбране од поплава и даље су на снази на укупно 15,44 километара одбрамбене линије. У редовној одбрани од поплава на реци Сави и даље је 9,44 километара одбрамбене линије од Прогара до Купинова, затим, 3,88 километара код Кленка и 2,12 километара код Хртковаца, као и локалитет „Стојшића Богаз“.