ЈВП „Воде Војводине“ су 2010. године набавиле мобилну опрему за заштиту Града Новог Сада од високих стогодишњих вода Дунава која служи за затварање пролаза и степеништа на доњим бентовима. Мобилна опрема вредна 69 милиона динара испробана је данас на новосадском кеју, а може се монтирати за један дан.