Укупно око 270 километара водотокова у Војводини од јутрос је у мерама одбране од поплава, од којих ванредна одбрана важи на шест километара на Сави код Кленка и Хртковаца, као и локалитету „Стојшића Богаз“.

На Сави код Кленка санирана су процурења на три места, односно тамо где се атмосферска канализација из насеља излива у реку. Тренутно три пумпе воду из брањеног дела насеља пребацују у Саву, a такозвани „извори“ у ножици насипа ограђени су џаковима са песком. При оваквим водостајима ово је нормална појава, али се стање на одбрамбеној линији мора даноноћно пратити.

Мерења водостаја на водомерним станицама на реци Сави јутрос бележе мање опадање нивоа реке, осим на мерном месту „Прогар“, где је јутрос измерено 9 центиметара више него јуче. Републички хидрометеоролошки завод у наредним данима прогнозира мањи порст водостаја на Сави.

Мере редовне одбране од поплава јутрос су уведене на деоници од 8,62 километара на Тамишу, од Сефкерина до Панчева, као и на Азотарском каналу. На Дунаву, редовна одбрана од поплава се од јутрос спроводи на 69,5 километара, од Панчева до Дубовца. У редовној одбрани остаје око 114 километара Саве, затим, 56,6 километара Тисе, те близу девет километара канала Бегеј и близу пет километара Наделе.

Водостај на брани „Велико Средиште“ на Марковачком потоку износи 110 цм, што је готово метар испод критеријума за редовну одбрану, те су ове мере одбране од поплава и укинуте на овом локалитету.