Стање на одбрамбеним линијама у Војводини у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ данас непромењено је у односу на јучерашњи дан. У редовној одбрани од поплава остаје 249 километара водотокова. Ванредна одбрана од поплава наставља да се спроводи на шест километара Саве код Кленка и Хртковаца, као и на локалитету „Стојшића Богаз“.