Мере одбране од поплава и данас настављају да важе на укупно 255 километара водотокова у Војводини у надлежности ЈВП „Воде Војводине“. Стање на одбрамбеним линијама у Војводини није се променило у последња два дана. Мере ванредне одбране од поплава и даље су на снази на шест километара реке Саве, код Кленка и Хртковаца, као и на локалитету „Стојшића Богаз“. У редовној одбрани од поплава је 114 километара Саве, затим, 70 километара Дунава, око 42 километра Тисе, близу девет километара Тамиша, исто толико километара на каналу Бегеј, те око пет километара Наделе и Азотарски канал.