Поводом обележавања Светског дана вода, 22. марта.  у Парку природе „Бељанска бара“ данас је организовано сакупљан комунални отпад на стази здравља изграђеној током прошле године. Чишћење отпада на стази уједно представља и крај радова на I и II базену Бељанске баре, који су обухватали ручно и машинско кошење трске и коровске вегетације, али и поправку дрвених ивичњака на појединим деловима стазе.

У акцији, коју је подржала и локална самоуправа из Србобрана,  поред радника ЈВП „Воде Војводине“ учествовали и ученици Основне школе „Петар Драпшин“, Турија, а  сакупљено је око 30 џакова разног комуналног отпада.

ЈВП „Воде Војводине“, као упрвљач овим подручјем, у сарадњи са Општином Србобран, која је 2013. године  донела Одлуку о заштити парка, акцијом су покушали да укажу на очувања  воде, као значајног природног ресурса и на њен недостатак у многим крајевима света.

У изградњу „Стазе здравља“, дуге 4,5 км, у измуљење  дела „Бељанске баре“ и остале радове  у протекле две године уложено је око 28 милиона динара. Уз саму стазу постављене су 24 клупе, четири комплета мобилијара (столови,  клупе,  сунцобрани),  18 корпи за смеће, љуљашке, клацкалице и пењалице за најмлађе, као и четири инфо табле. Радове су финансирали ЈВП „Воде Војводине и Општина Србобран.