У току је дистрибуција дозвола за рекреативни риболов за 2016. годину. Као и претходних година, дозволе у ЈВП „Воде Војводине“ могу се купити уз бројне погодности, преко синдиката и других организација, а омогућено је одложено или плаћање на више рата.

Цена дозволе за рекреативни риболов за целу годину за сениоре износи 6.000 динара, док је цена једнодневне дозволе 1.000 динара. Годишња дозвола за особе старије од 65 година, особе са телесним оштећењем од 60-79 процената, као и за жене је 3.000 динара. Годишња дозвола по цени од 600 динара намењена је особама са телесним оштећењима од 80 процената и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60 и више процената и за млађе од 18 година.

Заинтересовани могу купити и годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеном подручју за Парк природе „Јегричка“ и Парк природе „Бељанска бара“. Цена ових дозвола је 4.000 динара. За сваки парк природе важи посебна дозвола.

За све информације можете се обратити Служби за рибарство, 021/ 488-1-575.