Vodostaji reka na području Vojvodine i dalje su u značajnom opadanju.  Jutros je ukinuta odbrana na Dunavu, a na Savi redovna odbrana ostaje na samo 6 kilometara odbrambenih linija, na lokalitetu „Stojšića Bogaz“, u zoni Klenka i kod Hrtkovaca.

Na Savi kod Sremske Mitrovice jutros je izmereno  576 centimetar, što je u odnosu na jučerašnja merenja pad od 22 centimetra.