Na lokalitetu „Stojšića Bogaz“, kod Klenka i Hrtkovaca na reci Savi i dalje ostaje redovna odbrana od poplava. Na vodomeru kod Sremske Mitrovice prema jutrošnjem merenju vodostaja Save zabeležen je nivo vode od 578 centimetara. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog  zavoda vodostaj Save sutra će dostići 596 centimetara ,a do kraja nedelje i 650 centimetara, odnosno nivo redovne odbrane od poplave.

Vodostaji na Savi nizvodno od Šapca su u opadanju, a uzvodno od Šapca u manjem porastu.