Jutros je ukinuta odbrana od poplava i na preostalih 6 kilometara na Savi. Posle gotovo mesec dana sprovođenja vanredne i redovne odbrane od poplava na toj reci, i znatnog opadanja vodostaja, ukinuta je redovna odbrana od poplava kod Klenka, Hrtkovaca i na lokalitetu „Stojšića Bogaza“. Vodostaji na Savi  opadaće i narednih dana, dok se na Dunavu i Tisi prognozira stagnacija.