Радови на два километра канала за наводњавање  Кула – Мали Иђош  (део подсистема Мали Иђош), одвијају у складу са предвиђеном динамиком, а када буду готови, крајем месеца,  омогућиће наводњавање нових 2.500 хектара.

До сада је завршена половина од укупно 15 километара, колико ће канал бити дугачак, а до краја године у функцији би требало да буду још два километра, односно, укупно 9 километара канала. У те радове  током ове године, планирано је улагање нових 140 милиона динара. За завршетак преосталих шест километара, наредних година, биће потребно још 500 милиона динара. Тренутно се из канала Кула – Мали Иђош може наводњавати око 5.000 ха, а користи се половина тих капацитета (2.500 ха).

Регионални подсистем „Мали Иђош“, када све фазе буду готове, обезбедиће воду за наводњавање 11.500 ха на подручјима општина Кула, Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола. Подсистем се снабдева водом из канала Бездан-Врбас код Куле, преко ЦС „Кула“.

Комплетне радове на градњи регионалних хидросистема на подручју Војводине финасирају ЈВП „Воде Војводине“  из покрајинских извора, Фонда за воде и програма уређења пољопривредног земљишта.