ЈВП „Воде Војводине“ ове године обележава 160 година преводнице Бездан, једне од најстаријих преводница на каналима Војводине. На овом изузетно значајном објекту водопривредне баштине први пут у Европи примењено је подводно бетонирање.

Преводница Бездан на споју Великог бачког канала и Дунава, започета 1846. завршена је тек десет година касније, 1856. године. Изградња продужетка канала Врбас-Бездан и преводнице започето је 1846. године, али су због револуције радови прекинути 1848. и 1849. године.

Инжењер Јоанес Михалик, пројектант и извођач радова на преводници Бездан у периоду 1855 – 1856. године, одлучио се за подводно бетонирање,  градњу објекта коју нико до тада није примењивао. Тих година су постојале само најпростије пумпе за црпљење воде.

Фабрика бетона била је организована на самом градилишту, а бетонирање је трајало непрекидно 90 дана и ноћи. Подводно бетонирање обављало се уз помоћ шест потапајућих сандука који су имали покретно дно. Сандуци су се кретали по крану и чим би дошли на одговарајуће место, дно би се отварало и бетон изливао на претходни слој, везујући се с њим. Преводница Бездан имала је два пара двокрилних капија на оба краја коморе. Користио се онај пар који је одговарао водостају у моменту проласка пловила кроз преводницу.

Преводница Бездан изграђена је за 500 тонска пловила. При редовном водостају, кроз преводницу могу проћи лађе дужине 62 метара и газа 2 метара. У периоду када је Бездан најбоље радио њиме је пролазило између 500 и 600 пловила годишње.

Осим у случају одбране од великих вода Дунава, ова преводница није у употреби. ЈВП „Воде Војводине“ припремило је пројектну документацију за санацију преводнице Бездан. Тренутно се траже извори и начин финансирања  радова.