Zainteresovani nautičari mogu da se prijave od sutra, 20. aprila, za učešće u regati „Vode Vojvodine“, koja se održava od 24. juna do 3. jula ove godine. U 10 dana, naši regataši krstariće duž 300 kilometara po bačkim kanalima i Dunavu, na relaciji Novi Sad-Bački Petrovac-Odžaci-Srpski Miletić-Sombor-Bezdan-Sombor-Karavukovo-Bačko Novo Selo-Novi Sad.

Obrazac za prijave može da se preuzme na sajtu JVP Vode Vojvodine www.vodevojvodine.rs, zatim, lično u JVP Vode Vojvodine, Bulevar M. Pupina 25, Novi Sad, ili u nautičkim klubovima. Popunjenu i potpisanu prijavu potrebno je poslati poštom ili dostaviti lično na pisarnici preduzeća. Za prijavu potrebno je imati registrovano plovilo. Više informacija može se dobiti putem telefona 021/48-81-409 i 021/48-81-539.

JVP „Vode Vojvodine“ tradicionalno organizuje rekreativnu regatu povodom Međunarodnog dana Dunava – 29. juna, u želji da promoviše plovne potencijale Vojvodine, plovidbu i nautički turizam. Ovogodišnjom regatom obeležavamo i 160 godina prevodnice Bezdan, izuzetno značajnog objekta industrijske baštine na vojvođanskim kanalima na kom je prvi put u Evropi primenjeno podvodno betoniranje.

Plovimo zajedno!