ЈВП „Воде Војводине“ наставља и ове године пројекат „Вода за живот“ усмерен ка развоју и уређењу приобаља, каналске мреже и заштићених природних подручја  водећи рачуна пре свега о локалним приоритетима.  У 2016. години приоритет у оквиру пројекта је постављање пригодних дрвених риболовних места (платформи) на обалама канала ДТД. До сада је постављено 30 риболовних места на територији Општине Србобран, на каналу Бечеј-Богојево, у непосредној близини моста на улазу у Србобран из правца Новог Сада.

Предвиђено је да се у овој години постави укупно 70 риболовних места. Поред Општине Србобран, предвиђено је да се  25 платформи постави на територији Општине Бечеј, у близини старе бечејске преводнице,  а остатак ће бити стављен на обале Јегричке и Бељанске баре.

Поред риболовних места, у овогодишњим активностима у оквиру пројекта „Вода за живот“ планирано је и постављање 27 комплета мобилијара на обале, који се састоје од две дрвене клупе, стола и сунцобрана, као и 13 информативних табли о водама.

Читав посао у оквиру овогодишњег пројекта „Вода за живот“ вредан је близу четири милиона динара.