JVP „Vode Vojvodine“ nastavlja i ove godine projekat „Voda za život“ usmeren ka razvoju i uređenju priobalja, kanalske mreže i zaštićenih prirodnih područja  vodeći računa pre svega o lokalnim prioritetima.  U 2016. godini prioritet u okviru projekta je postavljanje prigodnih drvenih ribolovnih mesta (platformi) na obalama kanala DTD. Do sada je postavljeno 30 ribolovnih mesta na teritoriji Opštine Srbobran, na kanalu Bečej-Bogojevo, u neposrednoj blizini mosta na ulazu u Srbobran iz pravca Novog Sada.

Predviđeno je da se u ovoj godini postavi ukupno 70 ribolovnih mesta. Pored Opštine Srbobran, predviđeno je da se  25 platformi postavi na teritoriji Opštine Bečej, u blizini stare bečejske prevodnice,  a ostatak će biti stavljen na obale Jegričke i Beljanske bare.

Pored ribolovnih mesta, u ovogodišnjim aktivnostima u okviru projekta „Voda za život“ planirano je i postavljanje 27 kompleta mobilijara na obale, koji se sastoje od dve drvene klupe, stola i suncobrana, kao i 13 informativnih tabli o vodama.

Čitav posao u okviru ovogodišnjeg projekta „Voda za život“ vredan je blizu četiri miliona dinara.