У току је санирање оштећења на обалоутврди на тиском кеју у Бечеју, које спада у редовно одржавање ЈВП „Воде Војводине“. Вредност ових радова је око 3,2 милиона динара.
На 19 локација су уочена оштећена различитог интензитета, настала дејством воде и леда, које је неопходно санирати како би се вратила функционалност и изглед кеја. Тренутно се чисте поменута места након ког ће уследити допуна каменом испуном, постављање геотекстила, уградња ломљеног камена преко подлоге од туцаника и на крају заливање ситним бетоном.
Планирано је да све буде завршено у наредна два месеца. Инвеститор радова је ЈВП „Воде Војводине“, а извођач  ВДП „Дунав и Тиса“ из Сомбора.