У оквиру пројекта „Вода за живот“, који спроводи ЈВП „Воде Војводине“, на каналу ДТД код преводнице у Бечеју постављено је 25 риболовних места, четири корпе за смеће и једна инфо табла. Циљ овог пројекта, који је започет још 2009. године, је развој и уређење приобаља, каналске мреже и заштићених природних подручја.

Ове године приоритет је постављање пригодних дрвених риболовних места (платформи) на обалама канала ДТД. Пре Бечеја постављено је 30 риболовних места на територији Општине Србобран, на каналу Бечеј-Богојево, а следе радови на још 15 платформи на обалама Јегричке и Бељанске баре.

Поред риболовних места, у овогодишњим активностима у оквиру пројекта „Вода за живот“ планирано је и постављање 27 комплета мобилијара на обале, који се састоје од две дрвене клупе, стола и сунцобрана, као и 13 информативних табли о водама.

Читав посао у оквиру овогодишњег пројекта „Вода за живот“ вредан је близу четири милиона динара.