U prilogu je obaveštenje obveznicima u vezi sa zahtevom za odlaganje plaćanja duga.