U prilogu su dokumenta koja se odnose na prodaju drveta na panju.