Пројекат Ревитализација канала Бегеј је одобрен за финансирање. Вредност пројекта је скоро 14 милиона евра, док наш буџет износи скоро 7 милиона евра. Пројекат се финансира из средстава ЕУ, са 85 процената, док осталих 15 процената долази из сопствених средстава.

Овај пројекат подразумева ревитализацију хидрочворова Клек и Српски Итебеј, преводница, устава и пратећих објеката. Поред тога градиће се бициклистичка стаза поред канала, у дужини од 30 км, између ова два места. У граду Зрењанину планирана је изграња плутајућег дока, привеза на Бегеју и набавка пловног багера и пловне косачице за одржавање његове пловности. Такође, биће израђена пројектна документација за измуљење канала Бегеј.

Након завршетка ових радова очекује се поновно отварање пловидбе на каналу Бегеј, развој туризма, унапређење инфраструктуре и повезивање прекограничног региона кроз повећање транспорта.

У овом Интерег ИПА пројекту прекограничне сарадње са Румунијом, ЈВП „Воде Војводине“ учествује заједно са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, док с румунске стране учествују још два партнера.