U uređenje kanalske mreže na teritoriji Opštine Bečej planirano je ulaganje blizu 90 miliona dinara. Radovi su započeti ove jeseni, a najviše novca predviđeno je za uređenje kanalske mreže u Bačkom Petrovom Selu – oko 33 miliona dinara. Ovde će se raditi na slivovima Čik i Perlek, a reč je o izmuljivanju kanala, razastiranju mulja, sanaciji propusta i uklanjanju biljne vegetacije.

Na teritoriji Bačkog Gradišta planirano je ulaganje oko 25 miliona dinara u radove na kanalima u slivovima Beljanska Bara, Turija-Nadalj i Bačkogradištanski rt. U kanalsku mrežu na teritoriji Bečeja biće uloženo oko 10 miliona, Radičevića oko četiri miliona, a Mileševa oko 160.000 dinara.

Radove finansiraju Opština Bečej i AP Vojvodina, dok JVP „Vode Vojvodine“ obezbeđuju nadzor radova.