У уређење каналске мреже на територији Општине Бечеј планирано је улагање близу 90 милиона динара. Радови су започети ове јесени, а највише новца предвиђено је за уређење каналске мреже у Бачком Петровом Селу – око 33 милиона динара. Овде ће се радити на сливовима Чик и Перлек, а реч је о измуљивању канала, разастирању муља, санацији пропуста и уклањању биљне вегетације.

На територији Бачког Градишта планирано је улагање око 25 милиона динара у радове на каналима у сливовима Бељанска Бара, Турија-Надаљ и Бачкоградиштански рт. У каналску мрежу на територији Бечеја биће уложено око 10 милиона, Радичевића око четири милиона, а Милешева око 160.000 динара.

Радове финансирају Општина Бечеј и АП Војводина, док ЈВП „Воде Војводине“ обезбеђују надзор радова.