У уређење каналске мреже на територији Града Суботице планирано је улагање 44,4 милиона динара. Предвиђени су радови на каналима у пет катастарских општина – Чантавиру, Жеднику, Бикову, Таванкуту и Старом граду.

Тренутно се ради на ископу ободног Канала 2 у Бачком Душанову, а радови су укупно вредни 12,7 милиона динара. Уредиће се 353 метра овог канала. Ипак, највећа инвестиција од 15,4 милиона динара на територији Суботице биће измуљење три километра водотока Чик, који протиче кроз две катастарске општине – Чантавир и Жедник.

Ове радове финансирају заједно Град Суботица и АП Војводина, док ЈВП „Воде Војводине“  надзире комплетне радове.