U uređenje kanalske mreže na teritoriji Grada Subotice planirano je ulaganje 44,4 miliona dinara. Predviđeni su radovi na kanalima u pet katastarskih opština – Čantaviru, Žedniku, Bikovu, Tavankutu i Starom gradu.

Trenutno se radi na iskopu obodnog Kanala 2 u Bačkom Dušanovu, a radovi su ukupno vredni 12,7 miliona dinara. Urediće se 353 metra ovog kanala. Ipak, najveća investicija od 15,4 miliona dinara na teritoriji Subotice biće izmuljenje tri kilometra vodotoka Čik, koji protiče kroz dve katastarske opštine – Čantavir i Žednik.

Ove radove finansiraju zajedno Grad Subotica i AP Vojvodina, dok JVP „Vode Vojvodine“  nadzire kompletne radove.