Оглас за продају трске уз канале Хс ДТД налази се у прилогу.