На каналима Хс ДТД обустављена је пловидба услед појаве ледостаја. Обустава пловидбе је на снази од 5. јануара 2017. године. Према данашњим мерењима, дебљина леда на каналима Хс ДТД износи у просеку око 10 центиметара. Хидросистем је стабилан и у функционалном стању.