На делу Дунава, од Сланкамена до Пупиновог моста, формиран је ледостај. Два мађарска ледоломца, „Сечењи“ и „Јегторо VII“, покушавају да прођу кроз ледену баријеру узводно од Београда.

У даљској кривини формиран је коридор ширине од 80 до 120 метара, за пролаз ледених санти са узводног дела. Мађарски ледоломац „Јегторо XI“, у зони од заједничког интереса наставља са активностима на одржавању коридора и има задатак да једном дневно прође целу деоницу коридора, од Борова Села до моста Богојево, а након тога да ради на ситњењу леда и чишћењу коридора са низводне стране. Од даљске кривине до Сланкамена покривеност ледом износи између 40 и 60 процената. Потискивач „Слога“ и даље је ангажован на одржавању ледохода на сектору Града Новог Сада и у приправности је 24 сата.

Ванредна одбрана од загушења ледом остаје на снази на 104,7 километара на Дунаву. Мере редовне одбране од загушења ледом спроводе се на 628,67 километара на Дунаву, Сави, Тиси и банатским водотоцима.