Стање са ледом на водотоцима у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ данас је готово непромењено у односу на јучерашњи дан.

Ванредна одбрана од загушења ледом и даље је на снази на 104,7 километара на Дунаву. Мере редовне одбране од загушења ледом спроводе се на 628,67 километара на Дунаву, Сави, Тиси и банатским водотоцима.

На Дунаву, низводно од Сланкамена је формиран ледостај. Oд даљске кривине до Сланкамена покривеност ледом износи између 30 и 60 процената. У даљској кривини, која је у зони од заједничког интереса, покривеност ледом је 80 процената, а за пролаз санти формиран је коридор ширине између 100 и 120 метара и одржава га и даље мађарски ледоломац „Јегторо XI“. Од државне границе до даљске кривине проценат покривености ледом је између 10 и 20 процената.

На Сави се проценат покривености водног огледала ледом смањује, док су Тиса и банатски водотоци и даље под ледом.