На делу Дунава од Земуна до Новог Сада и даље је формиран ледостај. Приоритетан задатак два мађарска ледоломца – „Сечењи и „Седмица“, је да се на овој деоници формира коридор за транспорт леда низводно. У току јучерашњег дана ледоломци су стигли до Сурдука и преостало им  је још четрдесетак километара до краја ледостаја, односно, до Новог Сада. Потискивач „Слога“ радиће између новосадских мостова само уколико за тим буде било потребе.

Редовна одбрана од загушења ледом спроводи се на 554 километра Дунава, Тисе и банатских водотока, док је ванредна одбрана и даље на снази на 89 километара Дунава.

Од даљске кривине до Новог Сада проценат покривености ледом износи између пет и 30 процената, док је у даљској кривини формиран коридор ширине од 200 до 400 метара, са ледоходом од 20 процената. На деоници од државне границе до даљске кривине формиран је ледоход, пловећи лед покрива између 20 и 30 процената воденог тока.

Због пораста температуре ваздуха смањује се проценат покривености водног огледала ледом и дебљина леда.