Уговори између ЈВП „Воде Војводине“ и водопривредних предузећa потписани су крајем априла, а укупна уговорна вредност је око милијарду и 240 милиона динара.

Ови радови обухватају одржавање система за наводњавање и одводњавање, радове на хидромашинској опреми и редовно и интервентно одржавање заштитних водних објеката.

Као што је и очекивано, због површине и густине каналске мреже, највише ће бити уложено у Банат. Највреднији уговори су склопљени са ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин и ВДП „Горњи Банат“ Кикинда, и износе чак 169 милиона динара, тј. 118 милиона динара.