U poslednjih deset godina, od kada je JVP „Vode Vojvodine“ upravljač nad Parkom prirode „Jegrička“, u ovo prirodno dobro uložena su značajna finansijska sredstva. Najnovija investicija je katamaran, kupljen za prevoz turista po Jegričkoj. Katamaran „Čigra“ koštao je 1,1 milion dinara.

Promociji katamarana danas prisustvovali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i predstavnici opština kroz koje protiče Jegrička, kao i predstavnici JVP „Vode Vojvodine“.

U proteklom periodu, samo u redovno održavanje korita i obale Jegričke, uloženo je oko 70 miliona dinara, a  izmuljeno je više od 30 kilometara vodotoka. U saradnji sa naučnim institucijama realizovano je i više projekata i studija.

Od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine obezbeđeno je dodatnih 14 miliona dinara za izgradnju osmatračnice za ptice, izgradnju edukativno šetnih staza, štampanje propagadnog materijala (publikacije, geografsko-turističke karte, flajeri i posteri) i ostalo.

Info-centar Parka prirode „Jegrička“ otvoren je 2010. godine u cilju promocije, privlačenja turista i kvalitetnijeg upravljanja. U okviru ovog centra kroz ekološke kampove, međunarodnog i regionalnog karaktera, likovne kolonije i interaktive radionice, organizovane su edukacije pre svega za decu iz vaspitno-obrazovnih ustanova. Svake godine, u maju i junu, obeležava se, sada već tradicionalna manifestacija „Dani Jegričke“.  U Parku prirode „Jegrička“ do sada je boravilo oko 5000 posetilaca.

  Zahvaljujući IPA fondovima Evropske unije, na kojima smo aplicirali, u Jegričku će, u naredne dve godine biti uloženo još oko od 700.000 evra.

Podsećamo da je Prirodno dobro „Jegrička“, zbog svojih prirodnih vrednosti i osobenosti, proglašeno parkom prirode 2005. godine, a upravljač je JVP „Vode Vojvodine“. Pored Parka prirode „Jegrička“, JVP je  upravljač i nad zaštićenim područjem „Beljanska bara“ i Spomenikom prirode „Hrast lužnjak“ kod Kumana.