У складу са прославом Међународног дана Дунава, у оквиру пројекта JOINTISZA организован је низ важних догађаја, који ће обликовати будуће пројектне активности.

Сваког 29. јуна слави се река Дунав, њене притоке и виталну улогу коју имају у пружању воде, хране, енергије, као и за живот уопште. Како је река Тиса најдужа притока Дунава и највећи подслив дунавског басена, пројекат JOINTISZA, који има за циљ јачање транснационалног управљања водама и превенције ризика од поплава и у који је укључено 17 партнера у пет земаља у тиском сливу, у периоду од 26. до 29. јуна организован је низ састанака и тренинга у Сзолнаку у Мађарској.

Више о овим активностима можете прочитати у документу у прилогу или кликом на линкове: JOINTISZA Project  и Danube Transnational Programme (DTP) .