U skladu sa proslavom Međunarodnog dana Dunava, u okviru projekta JOINTISZA organizovan je niz važnih događaja, koji će oblikovati buduće projektne aktivnosti.

Svakog 29. juna slavi se reka Dunav, njene pritoke i vitalnu ulogu koju imaju u pružanju vode, hrane, energije, kao i za život uopšte. Kako je reka Tisa najduža pritoka Dunava i najveći podsliv dunavskog basena, projekat JOINTISZA, koji ima za cilj jačanje transnacionalnog upravljanja vodama i prevencije rizika od poplava i u koji je uključeno 17 partnera u pet zemalja u tiskom slivu, u periodu od 26. do 29. juna organizovan je niz sastanaka i treninga u Szolnaku u Mađarskoj.

Više o ovim aktivnostima možete pročitati u dokumentu u prilogu ili klikom na linkove: JOINTISZA Project  i Danube Transnational Programme (DTP) .