У току су радови на инвестиционом одржавању на новосадској преводници, вредни око 23, 3 милиона динара. Ремонт обухвата радове на хидромашинској опреми, замени дотрајале опреме и извођење антикорозивне заштите на металним деловима преводнице.

Најкомплекснији и најважнији радови су замена носећих ланаца и водећих точкова на понирућој капији, затим, замена дрвених и гумених заптивних делова на двокрилној капији, као и постављање антикорозивне заштите на површини од 2.700 квадратних метара. Извођач радова је „Гоша монтажа“ ад.

Планирано је да радови буду готови крајем октобра ове године.