Juče je u Vladi AP Vojvodine potpisan Sporazum o okvirima za razmenu, pristup i korišćenje geoprostornih podataka koji će služiti pokrajinskim institucijama u izradi strateških i planskih dokumenata u okviru svojih nadležnosti, ali i građanima.

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić, kao jedan od potpisnika Sporazuma, istakao je da će osnovni instrument ovakvog povezivanja činiti zajednički geoprostorni portal i da je ovaj sekretarijat već uneo svoje interne podatke.

Informacioni sistem koji se razvija deo je INSPIRE direktive Evropske unije pokrenute 2007. godine. Reč je o sistemu infrastrukture prostornih informacija u Evropi, koji je neophodan za bolje funkcionisanje svih javnih ustanova, državnih organa jer u sebi sadrži objedinjene geoprostorne podatke za određenu teritoriju,  pojasnio je Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić. Značaj ovog geoportala je u tome što  će korisnici u odgovarajućoj aplikaciji, dobiti podatke o imovinsko-pravnim odnosima, kao i o  energetskoj i putnoj infrastrukturi, životnoj sredini ili stanju u privredi. Podaci će biti objedinjeni, pristupačni javnosti i što je najvažnije – provereni i lako dostupni u svakodnevnom radu.

Aleksandar Kocan, potpisnik u ime JVP „Vode Vojvodine“, rekao je da će se u ovom geoportalu naći i podaci koje ovo Javno preduzeće već ima, a odnose se na kanalsku mrežu i crpne stanice, gde će se tačno moći videti kapaciteti i mogućnosti određenih površina za navodnjavanje.

 

Potpisnici Sporazuma su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,  JVP „Vode Vojvodine“, JP „Vojvodinašume“, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i JP  „Zavod za urbanizam Vojvodine“.