Јуче је у Влади АП Војводине потписан Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење геопросторних података који ће служити покрајинским институцијама у изради стратешких и планских докумената у оквиру својих надлежности, али и грађанима.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, као један од потписника Споразума, истакао је да ће основни инструмент оваквог повезивања чинити заједнички геопросторни портал и да је овај секретаријат већ унео своје интерне податке.

Информациони систем који се развија део је INSPIRE директиве Европске уније покренуте 2007. године. Реч је о систему инфраструктуре просторних информација у Европи, који је неопходан за боље функционисање свих јавних установа, државних органа јер у себи садржи обједињене геопросторне податке за одређену територију,  појаснио је Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић. Значај овог геопортала је у томе што  ће корисници у одговарајућој апликацији, добити податке о имовинско-правним односима, као и о  енергетској и путној инфраструктури, животној средини или стању у привреди. Подаци ће бити обједињени, приступачни јавности и што је најважније – проверени и лако доступни у свакодневном раду.

Александар Коцан, потписник у име ЈВП „Воде Војводине“, рекао је да ће се у овом геопорталу наћи и подаци које ово Јавно предузеће већ има, а односе се на каналску мрежу и црпне станице, где ће се тачно моћи видети капацитети и могућности одређених површина за наводњавање.

 

Потписници Споразума су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,  ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Војводинашуме“, Покрајински завод за заштиту природе и ЈП  „Завод за урбанизам Војводине“.