Mere redovne odbrane od poplava još uvek se sprovode na ukupno 146,83 kilometara odbrambene linije u Vojvodini, i to na Savi 92,18 km, Dunavu 52,35 km i vodotoku Nadela 2,30 km.

Vanredna odbrana od poplava i dalje je na snazi na reci Savi, deonice leva obala u zoni Klenka u dužini od 3,88 kilometara i levi nasip uz Savu kod Jamene 20,61 kilometara. Merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeni su lokaliteti na Savi – ustava i crpna stanica „Bosut“ i lokalitet „Stojšića Bogaz“.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaji Dunava i Tise su u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije u naredna četiri dana. Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije.