Мере редовне одбране од поплава још увек се спроводе на укупно 146,83 километара одбрамбене линије у Војводини, и то на Сави 92,18 km, Дунаву 52,35 km и водотоку Надела 2,30 km.

Ванредна одбрана од поплава и даље је на снази на реци Сави, деонице лева обала у зони Кленка у дужини од 3,88 километара и леви насип уз Саву код Јамене 20,61 километара. Мерама редовне одбране од поплава обухваћени су локалитети на Сави – устава и црпна станица „Босут“ и локалитет „Стојшића Богаз“.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, водостаји Дунава и Тисе су у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације у наредна четири дана. Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације.