Обавештавамо учеснике на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и Покрајинског фонда за развој пољопривреде, да ће њихове потврде о измиреним обавезама у вези са накнадом за одводњавање убудуће бити прибављане по службеној дужности, а не директно од ЈВП „Воде Војводине“.

Потребно је да сву осталу конкурсом предвиђену документацију, без ове потврде, одмах упутите надлежним институцијама које су расписале конкурс, а оне ће по службеној дужности  од ЈВП „Воде Војводине“ прибавити тражену потврду. До промене у начину прибављања потврде дошло је због изузетно великог броја приспелих захтева, за неколико конкурса за које се потврде траже, те немогућности њихове обраде у законом предвићеном року од 8 дана.

За све остале случајеве где се ове потврде потребне, попут програма  „ИПАРД“, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Фондације „Просперитати“, кредита банака и слично, обвезници накнаде за одводњавање, захтеве ће као и до сада подносити ЈВП „Воде Војводине“ мејлом, поштом или лично на писарници ЈВП. Мејл адреса, potvrde@vodevojvodine.rs, (образац захтева на крају саопштења).

Све остале информације, укључујући и инфромацију о дуговањима,  могу се добити у Kорисничком центру путем бесплатног позива на број 0800/21-21-21, за фиксну телефонију. За мобилну телефонију, позивом на 021/4881-434 или 021/4881-539 (није бесплатан позив).