Румунска делегација, коју чине представници Управе пловних канала Румуније Дунав-Црно Море (Черна Вода – Констанца), боравила је данас у стручној посети ЈВП „Воде Војводине“. Директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић и инжењери задужени за Хидросистем ДТД су румунским колегама представили предузеће и делатности, а потом је организован и обилазак бродске преводнице Нови Сад.  Иначе, два предузећа имају сродне послове, односно, баве се управљањем и одржавањем канала и преводница, те је ово била прилика за размену искустава и успостављање контаката.