Стање на водотоцима у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ готово је непромењено у односу на јуче.

Мере ванредне одбране од поплава важе и даље на око 24 km на реци Сави, у зони Кленка и код Јамене. Редовна одбрана од поплава остаје на снази на укупно 177,36 km одбрамбене линије у Војводини и то: на Сави 92,18 km, Дунаву 52,35 km, Тамишу 30,53 km и водотоку Надела 2,3 km.

Према најавама РХМЗ-а, у наредна четири дана водостаји Дунава и Тисе биће  у мањем опадању и стагнацији, са тенденцијом мањег опадања и стагнације, за  Саву се прогнозира стагнација са тенденцијом стагнације и мањег колебања, а од јуче стагнира и водостај на Тамишу.