Stanje na vodotocima u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“ gotovo je nepromenjeno u odnosu na juče.

Mere vanredne odbrane od poplava važe i dalje na oko 24 km na reci Savi, u zoni Klenka i kod Jamene. Redovna odbrana od poplava ostaje na snazi na ukupno 177,36 km odbrambene linije u Vojvodini i to: na Savi 92,18 km, Dunavu 52,35 km, Tamišu 30,53 km i vodotoku Nadela 2,3 km.

Prema najavama RHMZ-a, u naredna četiri dana vodostaji Dunava i Tise biće  u manjem opadanju i stagnaciji, sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije, za  Savu se prognozira stagnacija sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja, a od juče stagnira i vodostaj na Tamišu.